Grdr – Group of Research and Achievements for Rural Development – is een internationale niet-gouvernementele organisatie die in 1969 is opgericht en die in Frankrijk, West-Afrika (Mali, Senegal, Mauritanië, Guinee-Bissau) maar ook in de Maghreb (Tunesië en Algerije) werkt aan de ondersteuning van migranteninitiatieven voor ontwikkelingsprojecten in hun dorpen en regio’s van herkomst.

Zowel in Frankrijk als in Afrika steunt de Grdr alle soorten projecten, of ze nu multisectoraal, associatief of individueel zijn, en verleent hij methodologische steun aan projectleiders.

In zijn filosofie doet de Grdr niet in plaats van de projectontwikkelaars, maar stelt hij hen in staat om de vaardigheden te verwerven om alle fasen van hun projectcyclus succesvol af te ronden.

Fundatia Het Europees Netwerk voor gemeenschapsontwikkeling – Geboren in april 2012 in de wens om de zichtbaarheid, synergie en duurzaamheid van de Roemeens-Belgische samenwerkingsverbanden op het gebied van ontwikkeling (actief sinds 1989) te waarborgen, maar ook om dit netwerk van acties te ontwikkelen door samen te werken en ervaringen uit te wisselen met nationale en/of internationale organisaties die geïnteresseerd zijn op het gebied van community development. Wij zijn een netwerk van mensen voor mensen en voor Roemeense gemeenschappen, een niet-gouvernementele organisatie opgericht door partners uit Roemenië en België.
We brengen in een nationaal netwerk zowel niet-gouvernementele organisaties als informele groepen samen, opgericht op lokaal, regionaal of nationaal niveau.
Hoewel verschillend als domein activiteit en organisatie, delen alle structuren hun oprichting als gevolg van een Roemeens-Vlaams partnerschap en/of oriëntatie op de behoeften van lokale gemeenschappen.

Focus Ireland is een non-profit organisatie opgericht door Sr. Stanislaus Kennedy. Sr. Stan. Het is gevestigd in Dublin en heeft als doel het recht van mensen die uit hun huis gaan, om te leven in een plaats die ze thuis noemen, te bevorderen door middel van kwaliteitsdiensten, onderzoek en belangenbehartiging.
Het helpt voorkomen dat gezinnen, jongeren en individuen voor het eerst dakloosheid moeten ervaren.

Voor degenen die momenteel dakloos zijn, worden de beste beschikbare steun en opties geïdentificeerd om hen te helpen op hun weg uit dakloosheid.

De drie belangrijkste waarden zijn respect – door mensen gelijk te behandelen – veiligheid – door een veilige omgeving en kwaliteit te bieden – door professionele en passende diensten aan te bieden.

Beweging.net is een brede sociale beweging. U vindt de vele duizenden vrijwilligers in bijna elke Vlaamse en Brusselse gemeente. Die vrijwilligers verhuizen uw buurt. Ze streven naar een veilige schoolomgeving, naar voldoende kinderopvang, naar een gezonde omgeving. Ze strijden voor meer sociale huisvesting, voor enkel belastingen, voor werk en voor een inkomen voor iedereen.

Beweging.net luistert naar wat mensen in hun omgeving bezighoudt. Het brengt mensen samen, op zoek naar duurzame oplossingen voor problemen. Het zet mensen in beweging zodat ze sterk genoeg zijn om de problemen in hun buurt zelf aan te pakken. Motion.net richt zich op de zorgen van mensen in buurten en buurten, regio’s en gemeenten.

Met veel geïnteresseerde en betrokken partijen. Met acties en petities, met dossiers en voorstellen, brengt de movement.net de samenleving in beweging.

EAPN – European Anti-Poverty Network (Rede Europeia anti probreza Portugal associacao) Is het grootste Europese netwerk van nationale, regionale en lokale NGO-netwerken en Europese organisaties die actief zijn in de strijd tegen armoede. Opgericht in 1990 in Brussel, is EAPN momenteel vertegenwoordigd in 31 landen, namelijk in Portugal.

Opgericht op 17 december 1991, is EAPN Portugal een organisatie die erkend is als een nationale maatschappelijke solidariteitsvereniging, die in 1995 de status van niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkeling (NGDO) kreeg. Het optreden van het EAPN Portugal, dat in Porto is gevestigd, strekt zich uit over het hele land via 18 districtskernen.

In 2010 werd hij door de Assemblee van de Republiek bekroond met de Human Rights Award. De unanieme beslissing werd genomen door een jury die werd samengesteld binnen de Commissie constitutionele zaken, rechten, vrijheden en garanties.