WERK-LEVENSBALANS, PARTICIPATIEF ACTIEONDERZOEK

Een waardige privé-werk
balans voor kwetsbare vrouwen
Een waardige privé-werk balans voor kwetsbare vrouwen

Ongeacht het land waarin ze wonen, hebben veel vrouwen te kampen met evenwicht tussen werk en privéleven, wat vaak leidt tot precaire situaties. Dit zijn moeilijkheden met betrekking tot de toegang tot werk, arbeidsomstandigheden en discriminatie of levensomstandigheden. In veel gevallen hebben deze barrières de neiging zich op te hopen.

Methodologie

Regal gaat uit van de veronderstelling dat kwetsbare mensen niet de middelen, de ruimte en de tijd hebben om te streven naar hun eigen leven, naar de toekomst van hun kinderen en hun gezin. Dit gebrek aan ambitie belemmert een zoektocht en een realisatie van een eerlijke balans tussen werk en privé. Verbetering van hun vermogen om te streven door middel van een verhalende methode REGAL machtigt de kwetsbare vrouwen, creëert een gemeenschappelijke basis voor een debat met werkgevers, werknemersorganisaties en overheden, en opent vensters voor een versterkte wetgeving op WLB op basis van kwetsbaarheid van vrouwen en mannen.

De landen en hun doelgroepen
  • Frankrijk: vrouwen met een migratiegeschiedenis
  • België: alleenstaande ouders met jonge kinderen
  • Portugal: arme vrouwen met een migratiegeschiedenis
  • Roemenië: vrouwen met kinderen die op het platteland wonen
  • Ierland: gezinnen die dakloosheid hebben ervaren
Werk-LevensBalans
Precariteit