OVER ONS

Een waardige privé-werk balans voor kwetsbare vrouwen

Over REGAL PROJECT

Het REGAL-project onderzoekt de mogelijkheden om een beter evenwicht tussen werk en privéleven te bereiken voor kwetsbare groepen. De bestaande maatregelen voor een beter zijn gebaseerd op een ‘normale’ levenssituatie: gezinnen die regelmatig werken en zich niet in een precaire situatie bevinden. Deze Work-Life-Balance (WLB) maatregelen hebben tot doel een hoge inzetbaarheid van vrouwen en mannen door een goede balans tussen de gezinsbehoeften en professionele eisen. WLB concentreert zich op het tekort aan tijd van gezinnen (en vooral van vrouwen) om werk en leven te combineren.

Het REGAL-project vertrekt vanuit de precaire situatie van gezinnen. De precaire situatie is een extra barrière voor het bereiken van werk en een evenwicht tussen werk en privéleven. Een precaire situatie wordt met name bepaald door slechtere werkomstandigheden (onregelmatig werk), een slechte huisvestingssituatie en een slechte financiële situatie. Al deze elementen kunnen een obstakel vormen om een goede WLB te vinden.

REGAL onderzoekt hoe binnen de WLB maatregelen genomen kunnen worden om deze kwetsbare gezinnen beter in evenwicht te brengen en hen te stimuleren om te kunnen werken.